Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Några specifika prestationer


Fotograf: Petra Berggren

2021

Projektledare för besöksnäringskonceptet ”Sinnenas Vägar” i Timrå. Jag var delaktig i utveckling av hemsida och app, hade digitala och fysiska möten med besöksnäringsaktörer i Timrå och jobbade tillsammans med byrån Accidens för att sätta ett grafiskt manér och profilering av konceptet.

2019 – nuvarande

Styrelsemedlem i Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen.

2018

Uppstart och genomförande av "Orange is the new Black". En klädbytarfest till förmån för Kvinnojouren Sundsvall på årets största konsumtionsdag Black Friday. Konceptet döptes till "Orange is the new Black" med bakgrund i att samma helg är det Orange Day – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Syftet med eventet är att uppmana till att vända på konsumtionstrenden genom att bjuda in till en klädbytarfest i lobbyn på Quality Hotel Sundsvall till förmån för behövande kvinnor. Aktiviteten fick stort genomslag i såväl tidning som radio.

2013

Delaktig i uppstarten av Sundsvall Energis sponsortävling Energichansen som blev en succé. Var ansvarig för kampanjen och utvecklade tävlingen löpande från år till år i samarbete med reklambyrå.

2012

Konferencier på Stadshuset inför 100 personer på Venture Cups regionfinal

2011

Har under en projekttid i Sundsvall ansvarat för uthyrning av lokaler och genom detta byggt upp ett stort kontaktnät som varit till gagn för mig i arbetet med uthyrning samtidigt som jag marknadsfört företagets varumärke. Jag har dessutom fördjupat mina kunskaper i avtalsskrivning och utvecklat min kommunikationsförmåga ytterligare.

2009-2011

Systemansvarig för CRM-verktyget Capitex. Ett komplext system där jag bland annat bistått ett flertal av företagets marknadsområden med att göra säljande beskrivningar och marknadsföringsmaterial av vakanser. Detta har bidragit till att företagets varumärke stärkts eftersom vi kommunicerat med enhetligt material oavsett vilken ort vi befinner oss på.

2010

Parallellt med mitt ordinarie arbete jobbade jag ideellt under ett år med nätverket QnetZ som är ett karriärnätverk för akademiska kvinnor i Jämtland. Inom detta nätverk deltog jag i aktivitetsgruppen bl.a. som arrangör av Matchningsdagen 2010, en karriärmässa för kvinnor. Detta innebar att jag tillsammans med övriga ansvariga lade ner mycket tid på att bearbeta sponsorer, skriva texter till hemsida och pressmeddelanden samt annat informationsmaterial.

2008-2009

Drivit ett projekt under ett år där jag lärt mig arbetsmetoden Six Sigma som jag tillsammans med en arbetsgrupp implementerat på ett företag. Six Sigma är en metodik för förbättringsprojekt där målet är att nå besparingar genom att minska orsaker till defekter och variation i tillverkningsprocesser och affärsprocesser. Jag ansvarade främst för den kommunikativa delen i detta projekt och sammankallade till möten, dokumenterade samt presenterade gruppens arbete och resultat för såväl ledningsgrupp som för medarbetarna inom företaget.

2007

Självständigt drivit ett projekt som innebar att jag fick ansvara för att marknadsföra en fastighet med kontorshotell i Umeå. Där tog jag fram egna lösningar på hur vi kunde nå ut till potentiella hyresgäster. Dels via telefon, personliga möten och trycksaker. Slutligen ansvarade jag även delvis för uthyrningen i denna fastighet.

2005/2007

Studerat i USA under en termin där jag läst kurser inom professionellt skrivande och retorik samt interkulturell kommunikation och sociologi. Utlandsstudierna tillsammans med att jag under 2007 arbetade för en amerikansk chef på ett företag i Umeå gör att mina engelska kunskaper är mycket goda.

2001

Under sista terminen på gymnasiet fick jag möjligheten att tillsammans med cirka 50 andra ungdomar ifrån hela Sverige delta i Utrikesdepartementets projekt ”Unga Reportrar” vilket innebar att jag fick bevaka ministermöten i Norrbotten samt skriva pressmeddelanden utifrån dessa. Slutligen fick jag åka ner till toppmötet i Göteborg där jag blev placerad på Svenska Mässan för att dokumentera ministrarnas diskussioner under några dagar.